Baucar Ditebus!

Baucar akan ditebus secara automatik semasa checkout

*Terhad untuk 1 penggunaan bagi setiap pelanggan

*DOC berhak untuk membatalkan tebusan baucar dan sebarang pembelian yang berkaitan sekiranya baucar digunakan lebih dari sekali

Mata

Pesan Semula

0

Troli

Akaun

Kit Ujian Air liur
Ujian COVID-19
Saringan Kesihatan
Vaksin COVID-19
Kawalan Paras Gula
Kawalan Paras Kolesterol
Kawalan Tekanan Darah
Melegakan Kesakitan
Masalah Kesihatan Lelaki
Perancangan Keluarga
Vitamins A-Z
Carian Terdahulu
Padam Carian Terdahulu
Pembelian Terdahulu
Padam Carian Terdahulu

Ujian Di Klinik

Kaedah Ujian Makmal RT-PCR

Tempah slot dan Daftar
Isi borang pendaftaran dan nyatakan pusat pemeriksaan dan slot pilihan. Tidak dibenarkan masuk tanpa temujanji.
Pembayaran Lengkap
Selesaikan pembayaran untuk mendapatkan slot saringan yang dipilih. Maklumat pemeriksaan akan dihantar kepada anda.
Datang Ke Pusat Pemeriksaan
Datang ke pusat saringan yang ditetapkan untuk melakukan ujian. Terima keputusan dalam masa 30 minit (Rapid PCR), 48-72 jam (RT-PCR), atau 24 jam (RTK-Antigen).

Tempah Klinik & Perkhidmatan
1. Pilih Servis
2. Pilik Lokasi
Cari Klinik
3. Pilih Klinik
4. Pilih Tarikh
5. Pilih Masa

Tiada slot masa

0.00am
0.30am
1.00am
1.30am
2.00am
2.30am
3.00am
3.30am
4.00am
4.30am
5.00am
5.30am
6.00am
6.30am
7.00am
7.30am
8.00am
8.30am
9.00am
9.30am
10.00am
10.30am
11.00am
11.30am

12.00pm
12.30pm
13.00pm
13.30pm
14.00pm
14.30pm
15.00pm
15.30pm
16.00pm
16.30pm
17.00pm
17.30pm
18.00pm
18.30pm
19.00pm
19.30pm
20.00pm
20.30pm
21.00pm
21.30pm
22.00pm
22.30pm
23.00pm
23.30pm
Quantity & Personal Details
Select Quantity

1

Total Price: RM 0.00
Personal Details

Klik di sini untuk tambahan  

terma & syarat tambahan


Slot tempahan yang dipilih di atas adalah tentatif dan tertakluk kepada pengesahan lanjut dengan penyedia perkhidmatan. Anda akan menerima e-mel pengesahan dan baucar untuk tempahan anda dalam masa 24 jam. Sebarang pembatalan tidak akan dibenarkan selepas e-mel pengesahan dan baucar telah dihantar


Data peribadi dan data peribadi sensitif, termasuk data berkaitan kesihatan ('Data Peribadi'), yang diperoleh daripada anda di bawah perkhidmatan ini boleh didedahkan atau dikongsi kepada pihak ketiga yang berkaitan (di dalam atau di luar Malaysia) sebagaimana yang dikehendaki atau dibenarkan oleh Undang-undang.
Saya/Kami dengan ini, mengesahkan bahawa Data Peribadi yang dinyatakan di sini adalah benar dan betul. Selanjutnya, saya/kami dengan ini mengakui bahawa saya/kami telah membaca Dasar Privasi DoctorOnCall dan telah bersetuju dengan pemprosesan data peribadi saya/kami seperti yang diperincikan dalam Dasar Privasi

Teruskan Ke Pembayaran

Bagaimana Cara Melakukan Ujian Swab & Go?

Tempah slot dan Daftar
Isi borang pendaftaran dan nyatakan pusat pemeriksaan dan slot pilihan. Tidak dibenarkan masuk tanpa temujanji.
Pembayaran Lengkap
Selesaikan pembayaran untuk mendapatkan slot saringan yang dipilih. Maklumat pemeriksaan akan dihantar kepada anda.
Datang Ke Pusat Pemeriksaan
Datang ke pusat saringan yang ditetapkan untuk melakukan ujian. Terima keputusan dalam masa 30 minit (Rapid PCR), 48-72 jam (RT-PCR), atau 24 jam (RTK-Antigen).
TIDAK PASTI JIKA ANDA PERLU MENGAMBIL UJIAN?
Bercakap dengan doktor KKM Ambil penilaian kendiri
SOALAN LAZIM
Berapa lama masa yang diperlukan untuk mendapatkan keputusan?
Ujian ini meliputi kawasan?
Terdapat di seluruh negara
Siapakah yang perlu membuat ujian?
Bercakap dengan doktor kami untuk memahami risiko anda dan keperluan ujian. Sebagai alternatif, anda boleh membuat penilaian risiko anda di sini: https://www.doctoroncall.com.my/coronavirus/how-to-find-out-if-i-have-coronavirus-online-test
Di mana saya boleh mendapatkan ujian PERCUMA?
Kementerian Kesihatan (KKM), Malaysia hanya akan memberikan ujian percuma di kemudahan kesihatan yang sah sekiranya anda memenuhi kriteria ujian dan / atau telah dikenal pasti perlu untuk diuji.
Siapa yang akan menjalankan ujian?
Ujian yang akan dilakukan oleh wakil dari Qualitas.
Saya memerlukan pertolongan lanjut!
Untuk pertanyaan lebih lanjut sila hubungi 010-215 1669 atau e-mel contact@doctoroncall.com.my.
PENAFIAN
11.Semua sampel ujian Pemeriksaan COVID-19 yang dikumpulkan melalui lawatan ke rumah dan/atau korporat akan dilakukan oleh pengamal dan kakitangan yang berkelayakan dan terlatih secara perubatan dan berdasarkan kepada garis panduan yang diluluskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia(KKM).
2.Semua sampel ujian Penyaringan COVID-19 yang dikumpulkan akan dihantar ke kemudahan makmal yang diluluskan dan diakreditasi oleh KKM.
3.Ujian saringan COVID-19 yang dilakukan adalah untuk tujuan menyaring kemungkinan jangkitan COVID-19 pada pesakit berisiko tinggi sahaja. Keputusan Ujian Saringan COVID-19 adalah tanggungjawab penuh makmal.
Do not close or refresh this page. We are redirecting you to a payment page.

Your slot will be reserved for 15 minutes. Please complete payment to confirm your slot.