32 Pakar Paediatrik di Kuala Lumpur

MBBS (Bom) , FRCS (Ire) , FRCS (Glasgow) , FRCS (Edin) , M.S. (General Surgery) , M.Ch. (Paediatic Surgery) , D.N.B. (Paediatric Surgery) , FRCPS (Glasgow) , FICS , FAIS , FICA , FIAP , MRSH (London) , A.M.(Mal) , Fellowship of ESPU


English, Bahasa Malaysia

0 Tahun Pengalaman
Petaling Jaya, Selangor
PJK, MBBS (Mal), DCH (Lond), MRCP (UK)


English, Bahasa Malaysia, Hokkien

43 Tahun Pengalaman
Petaling Jaya, Selangor
Bachelor of Arts, BA(Hons) (Cambridge, UK) , Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MB BChir) (Cambridge, UK), Honorary Master of Arts, MA(Cantab) (Cambridge, UK), Membership of the Royal College of Paediatrics and Child Health (MRCPCH) (UK


English, Bahasa Malaysia

12 Tahun Pengalaman
Kuala Lumpur, Kuala Lumpur
MBBCH (WALES), MRCP (UK), MAMM (MAL), FRCP (EDIN), FAMM (MAL), FRCPCH (UK)


English, Bahasa Malaysia

40 Tahun Pengalaman
Petaling Jaya, Selangor
Pertanyaan Dalam Talian
Sila pilih cara yang paling mudah untuk kami berhubung dengan anda
Hantar Pertanyaan
Saya ingin tanya tentang Bilakah anda ingin mempertimbangkan rawatan?Jelaskan lebih lanjut pertanyaan anda
Nama* Emel* Telefon*
Simpan butiran saya
Buat Temu Janji
Pagi
Tengah Hari
Petang

Kesahkan Temujanji
Telefon* Nombor IC atau passpot*