Occupational Asthma

Berikut adalah senarai pakar yang boleh dirujuk untuk mendapatkan Occupational Asthma dari hospital dan klinik rakan kongsi kami. Anda juga boleh berjumpa dengan doktor umum untuk pertanyaan perubatan biasa. Klik di sini untuk berunding dalam talian sekarang.

Rujuk doktor untuk Occupational Asthma

Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (AIMST Universty), LFOM(Ireland) , Certified ergonomic risk assessor


English, Bahasa Malaysia

14 Tahun Pengalaman
Petaling Jaya, Selangor
Pertanyaan Dalam Talian
Sila pilih cara yang paling mudah untuk kami berhubung dengan anda