Pendarahan Subdura

Berikut adalah senarai pakar yang boleh dirujuk untuk mendapatkan Pendarahan Subdura dari hospital dan klinik rakan kongsi kami. Anda juga boleh berjumpa dengan doktor umum untuk pertanyaan perubatan biasa. Klik di sini untuk berunding dalam talian sekarang.

Rujuk doktor untuk Pendarahan Subdura

MD, MS, (UKM), Clinical Fellowship in Cerebrovascular Neurosurgery (Syd)


English, Bahasa Malaysia

35 Tahun Pengalaman
Petaling Jaya, Selangor
Pertanyaan Dalam Talian
Sila pilih cara yang paling mudah untuk kami berhubung dengan anda